Breaking News

Uncategorized

ขอเชิญอาจารย์ และนิสิต เข้าร่วมโครงการเสวนา

20150427114932

ขอเชิญอาจารย์ และนิสิต เข้าร่วมโครงการเสวนา เรื่อง การออกแบบและผลิตสื่อเครื่องมือทางธุรกิจเพื่อสร้างภาพพจน์องค์กร ในวันเสาร์ที่ 2 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ Acc.Biz 301 คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่ขามเรียง)

Read More »
 
Translate »
Website Security Test